lotusschool

 

Onze school is op 17 augustus 2015 gestart met 14 leerlingen en biedt ingaande 2 oktober 2017 aan 107 leerlingen primair onderwijs en een uitdagend onderwijsaanbod.

Wij verschillen met ons aannamebeleid met de andere scholen in Amsterdam Zuidoost: indien u uw kind bij ons inschrijft, kan uw kind per direct starten. U bent degene die bepaalt wanneer uw kind start. Het is niet de oude school die daar nog iets over te zeggen heeft!
Onze ervaring tot nu toe is dat de directeuren u zullen proberen te overhalen met verhalen als "wij schakelen de leerplichtambtenaar in", "het kan niet, alleen met toestemming van onze school mag er overgestapt worden". Dit zijn wat ons betreft verhalen om u onder druk te zetten In onze aannameprocedure hebben wij een intakegesprek. Naar aanleiding hiervan stellen gaan wij over tot inschrijving. U dient dan de oude school te informeren dat uw kind bij ons start en u dient toestemming te geven dat het Overstapdossier van uw kind, met alle informatie, naar ons toekomt. Zo kunnen wij de ingeslagen weg met uw kind goed vervolgen. 
Deze werkwijze wordt onze school niet in dank afgenomen. Zo kunnen wij aan bepaalde overleggen met scholen niet deelnemen.
Ons standpunt hierin is echter heel simpel: 1) het is uw recht om te bepalen op welke school uw kind start 2) op onze school gaan wij verder met u kind, dat hoeft niet te verschillen met de oude school en 3) wij dienen een bepaald leerlingenaantal te halen. Als wij alleen in overleg en in de grote vakantie kinderen overnemen, dan zal de groei van school onze zeer moeilijk worden. 

Wat ons verder uniek maakt is dat de leerlingen op onze school een uniform dragen. Ook verwelkomen wij de leerlingen iedere ochtend met een ontbijt, krijgen zij dagelijks fruit en tussen de middag een warme maaltijd. Het ontbijt, fruit en de warme maaltijd wordt gratis beschikbaar gesteld voor alle kinderen. De kosten van het ontbijt, fruit en de warme maaltijden worden betaald met giften van donateurs. Directie en bestuur zetten zich in om dit mogelijk te maken. Het geld van het Rijk en Gemeente worden dus hiertoe niet gebruikt! 

Daarnaast doen wij veel aan extra activiteiten om de kwaliteit van het  onderwijs te verhogen. Zo maken wij allerlei educatieve uitstapjes, krijgen de kinderen huiswerk mee, mogen kinderen 2 x in de week 1 uur extra op school blijven. Dit doen wij alleen in overleg en in samenwerking met de ouder. 

Wij zijn dit jaar ook weer gestart met extra activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de sociale vaardigheden van de kinderen te vergroten. 

Al met al durven wij te stellen dat wij een unieke school zijn, waarbij wij alles in het werk stellen om uw kind goed onderwijs aan te bieden.


Regelmatig krijgen wij vragen van ouders of onze school gaat sluiten.
Dit is een gerucht waarvan blijkt dat sommige ouders dit ook geloven.
Wij willen van onze kant nadrukkelijk melden dat onze school bestaat, de komende jaren zal bestaan en sluiting absoluut niet aan de orde is!
Sterker nog: we hebben de maximale capaciteit op de locatie aan het Holendrechtplein bereikt en hebben daarom een tweede locatie erbij gekregen!  
Inmiddels zijn wij gestart op onze tweede locatie: Mijehof 406 (het voormalig schoolgebouw van Mobiel Holendrecht).
De groep 6/7/8 is daar nu gehuisvest en na de oktobervakantie zal ook groep 5/6 er starten.  
     

De naam van onze school en ons logo verwijst naar de lotusbloem. Dat is een waterplant en het staat symbool voor zuiverheid.
In onze ogen is de jeugd ook zuiver en wij zorgen ervoor dat uw kind, net als de lotusbloem, ook in moeilijke omstandigheden kan bloeien.
Wij hebben besloten om onze school naar deze bloem te vernoemen, omdat wij willen dat al onze leerlingen centraal staan, uniek mogen zijn en zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Op dit moment wordt er les gegeven aan leerlingen van groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 5/6 en groep 6/7/8. Er zitten in elke groep maximaal 25 leerlingen. Het liefst willen wij klassen met maximaal 20 leerlingen. Het Gemeentelijk huisvestingsbeleid maakt dit echter (tot nu toe) niet mogelijk; wij zullen ons hard blijven maken om dit doel te realiseren. Ons streven is om voor 2019 minimaal 323 leerlingen op onze school te hebben.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen respect en verdraagzaamheid toont voor alle levensbeschouwingen. Dit is ook herkenbaar in de houding van onze teamleden. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen begeleiden bij en voorbereiden op deelname aan de multiculturele Nederlandse samenleving.

Wij nodigen u van harte uit om eens langs te komen en de plaatsing van uw kind met ons te bespreken!
Voor een afspraak belt u 020 - 723 73 73 of 06-52 685 654.

Er zijn geen items beschikbaar.

Laatste Nieuws

Agenda

Omschrijving
23 november -  Studie dag personeel
05 december -  Kinderfeest
13 december -  Bliksemstage groep 7/8
24 december -  Kerstvakantie 2018

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek

20170706_110101_HDR 20170706_110046_HDR
20170706_110052_HDR 20170706_110040_HDR