GROEP 1 EN 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Piramide. De leerstof is verwerkt in thema’s. Op deze manier wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van een kind. In de kleutergroepen is er veel aandacht voor spelend leren en zelfstandig werken, maar ook zelf keuzes maken en plannen via het planbord.

Wij hebben er bewust voor gekozen om de kleuters in heterogene groepen te plaatsen. Kinderen leren van en met elkaar. Doordat leerlingen dingen van elkaar zien en dingen samen doen, stimuleren ze elkaar in hun ontwikkeling. Als school streven we er naar ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorschool (kinderopvang). De Lotusschool heeft intensief contact met kinderdagverblijf Kidz & Friends om een doorgaande lijn te creëren en te bewaken qua aanbod. Om de doorstroming van peuters naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen, is ook een goede overdracht vanuit de kinderdagverblijven naar de basisschool van groot belang.

Wij informeren ouders ook regelmatig over het thema van Piramide. Door ook thuis met uw kind activiteiten te doen rondom het thema of boeken voor te lezen over het thema, versterken school en thuis elkaar.

Ook bij de observatie van de kinderen werken we met hetzelfde observatie systeem, KIJK! We zorgen voor een doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool. De ontwikkeling van uw kind blijven we op dezelfde manier volgen en stimuleren.

Kleuters die in groep 1 tot de zogenaamde najaarskinderen (geboren in oktober, november, december) behoren, gaan in principe versneld door naar groep 2. Uiteraard wordt hierover intensief overleg gepleegd met de ouders en wordt aan de hand van het leerlingvolgsysteem en observaties van de leerkracht bekeken of het kind dit ook daadwerkelijk aan kan.

 

Laatste Nieuws

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

20170706_110101_HDR 20170706_110046_HDR
20170706_110052_HDR 20170706_110040_HDR
Categorieën:
Auteurs:
  • Beheerder
  • N. Beijert
Zoeken: