Ouderraad (OR)

Op de Lotusschool zijn er ook taken die door ouders worden verricht. Dit gebeurt o.a. in het kader van de medezeggenschapsraad of ouderraad, maar ook als praktische ondersteuning bij school- of groepsactiviteiten.  Voor alle hulpouders op school geldt:

  • de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid
  • ouders helpen altijd onder verantwoordelijkheid van een leerkracht of de schoolleiding
  • als een leerling, die valt onder de verantwoordelijkheid van een hulpouder, regels overtreedt, waarschuwt de ouder de leerkracht
  • de school is verzekerd voor hulpouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid of ongevallen
  • een hulpouder waarborgt de privacy van de leerling.

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als hulpouder voor verschillende activiteiten. Hiervoor wordt een intekenlijst verspreid.

De Ouderraad wordt gevormd door mevrouw Jeane Bohr en Ophrah Dankoor. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl